Organizing the sixth edition of the University National Festival for “Singing and Praising”.


“تنظيم الطبعة السادسة للمهرجان الوطني الجامعي” للإنشاد و المديح

تنظيم الطبعة السادسة للمهرجان الوطني الجامعي للإنشاد والمديح

البطاقة التقنية الإنشاد والمديح